Realisatie informatierustpunt Schuilenburg

In het project Informatierustpunt Schuilenburg wordt een nieuw ‘gastvrij gebouw’ gerealiseerd waar toeristen kunnen verpozen, op moderne wijze worden geïnformeerd over het gebied, het landgoed, het kasteel en De Regge en waar vanuit meer activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast worden er met toeristisch ondernemers nieuwe arrangementen en activiteiten ontwikkeld.

 

Start: najaar 2017
Gereed: medio/najaar 2018

Projectpartners: terreinbeheerders, waterschap, andere toeristische aanbieders

Links: schuilenburg.nl

Deel dit project: