Kinderboerderij 2.0

Met het project Kinderboerderij 2.0 wordt er in Nijverdal een kleinschalige, natuurlijke en duurzame kinderboerderij gerealiseerd. De nieuwe kinderboerderij is klimaatbestendig, waterbewust en vervult een educatieve en recreatieve rol voor kinderen en hun ouders. Er is ook plek voor praktijkonderwijs en educatie op het gebied van energie, circulaire economie, water en natuur.

 

Start: najaar 2017
Gereed: medio 2019

 

Aanvrager: Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal
Projectpartners: basisscholen in de omgeving, Stichting Kinderopvang West Twente, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn, AOC, VSO, zorginstellingen, Stichting De Welle

Links: www.kinderboerderijhellendoorn.nl

Deel dit project: