Informatie- en Doecentrum Peeze

Via het project “Informatie- en Doecentrum Peeze” gaat Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek in samenwerking met diverse partners een voormalige boerderij met erf inzetbaar maken als gereedschapsdepot én krijgt de boerderij een recreatieve en educatieve functie voor Bornerbroek en omstreken, gericht op natuur, water en landschapsbeleving. Deze voorziening biedt een duurzame vernieuwende invulling aan de boerderij, creëert een directe link tussen De Doorbraak en het dorp Bornerbroek en zal bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid van Bornerbroek en het profileren van het (buitengebied) van Bornerbroek als een aantrekkelijke omgeving voor recreanten en toeristen. Het depot met uitleenbaar gereedschap voor onderhoud van natuur en groen zal bijdragen aan de instandhouding van de ecologische waarden rond De Doorbraak en het verhogen van de betrokkenheid van mensen om dit in stand te houden. 

 

Start: september 2018

Gereed: juli 2019

 

Aanvrager: Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Projectpartners: Kulturhus Bornerbroek, Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen, gemeente Almelo

Deel dit project: