HouVast op Pad

Met HouVast Op Pad gaan amateurkunstenaars (jong en oud) samen met professionele (ervaren en onervaren) kunstenaars cq workshopdocenten aan de slag met kunstbeoefening in combinatie met AR (Augmented Reality). Bij het ontwikkelen van HouVast Op Pad worden jongeren en ouderen mede-ontwikkelaars. In een vijftal pilots in de stadsrand en het buitengebied van Enschede worden de deelnemers fysiek en mentaal uitgedaagd en geactiveerd. Deelnemers zijn bijvoorbeeld ouderen die samen met leerlingen van het voortgezet onderwijs HouVast Op Pad vormgeven en belevingstochten maken en uitvoeren. HouVast Op Pad is voor vele doelgroepen te gebruiken en daarmee breed inzetbaar. Een mooi voorbeeld van Community Art!

 

Dit project is mede een initiatief van de Stichting NTK en in lijn met de doelstellingen van de stichting. De stichting Nieuwe Twentse Kunst is een culturele organisatie, die zich richt op het implementeren van kunst met nieuwe media in de maatschappij. Stichting NTK heeft met het Euregionale project Wir Werden Sehen / Wij Zien Wel een AR applicatie ontwikkeld. Deze applicatie willen wij verder ontwikkelen voor HouVast Op Pad en op die manier AR voor een brede doelgroep (ouderen, jongeren, onderwijs, zorg) toegankelijk te maken.

 

Start: voorjaar 2017
Gereed: najaar 2018

 

Projectpartners: Stichting Nieuwe Twentse Kunst (aanvrager), Livio, Carintreggeland, Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, Gilde College Hengelo, Stedelijk Lyceum, Roessingh Research and Development.

Links: www.houvastoppad.nl. 
Bekijk ook dit artikel over het project!

Deel dit project: