Fluisterend water, het verhaal van de Buurserbeek

De Buurserbeek krijgt een aantal belangrijke nieuwe functies: natuur (biodiversiteit), waterkwaliteit en klimaat. Dit vraagt om allianties en oplossingen samen met de omgeving waarbij men niet langer met de rug naar de Buurserbeek staat. Aan de hand van haar geschiedenis en plek in de gemeenschap brengt het project ‘Fluisterend Water’ de beek weer terug in de harten en hoofden van de aanwonenden en de inwoners van Haaksbergen. Het project maakt daarbij gebruik van een fysiek element als verbindend element: de Buurserbeek. Sleutelwoorden in het project zijn: ontmoeting-beleving-dialoog. Het project bestaat uit drie deelprojecten: de ‘Theatervoorstelling’, het ‘Theaterboek’ en de ‘Fototentoonstelling’. Binnen deze drie deelprojecten worden ontmoetingen en dialogen tussen doelgroepen met een diversiteit in leeftijd, identiteit en belangen georganiseerd. De drie deelprojecten staan niet los van elkaar maar vullen elkaar aan. Zij vormen los van elkaar maar ook met elkaar nieuwe ‘ontmoetingsplekken en verbindingslijnen’ in de gemeenschap die er eerder niet waren.

 

Start: 1 april 2019

Gereed: 31 december 2020

 

Projectpartners: Stichting De Groene Waaier, Stichting Theatergroep De Reizigers, Cees Bavius Allerlei

Deel dit project: