Beleef Notter en Zuna

In een leegstaande boerderij op Vakantiepark Het Mölke wordt de ‘Reggewinkel’ gerealiseerd: een ambachtelijke buurtshop waar lokale ondernemers hun ambachtelijke streekproducten gezamenlijk aanbieden aan gasten van het vakantiepark, dagrecreanten en inwoners uit Zuna en Notter en aanliggende kernen, zoals Rijssen, Wierden en Nijverdal. De projectpartners willen daarnaast ook met “storytelling” het gebied profileren. Dat doen ze onder andere door het ‘thematiseren’ van vakantiehuisjes op het vakantiepark en door excursies en arrangementen te ontwikkelen waarbij gasten het verhaal van de Regge en de natuur op een informatieve en leuke wijze wordt bijgebracht.

 

Start: 1 november 2018

Gereed: 31 maart 2020

 

Projectpartners: Vakantiepark Het Mölke, Zunakaas, Reggeside, ReggeZuivel, Kalfsvlees Zuna, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, gebiedscoöperatie Notter-Zuna

 

 

Deel dit project: