Beekstroom Twente

Het project Beekstroom Twente legt een unieke koppeling tussen oude elementen en nieuwe ontwikkelingen op het Twentse platteland. Beekstroom laat in Zuidwest Twente op twee locaties in de gemeente Hof van Twente, zien dat water nieuwe verbindingen legt waarbij de beken op het platteland opnieuw zorgen voor energie en dynamiek. Het project houdt in dat er twee authentieke (houten) waterraden worden geplaatst in Twentse beken. De kracht van het vallende water laat het waterrad draaien, zodat elektriciteit kan worden opgewekt. Bij de molens worden twee authentieke Twentse (houten) “huuskes” gebouwd die passanten als pleisterplaats kunnen benutten voor een rustpauze. In het huuske is informatie te vinden over de omgeving en activiteiten van de belangrijkste stakeholders van het project. Het waterschap geeft informatie over haar activiteiten en wat het belang is van (schoon) water. De VVV geeft toeristische informatie over het gebied. In samenwerking met dorpsraden wordt lokale culturele en historische informatie beschikbaar gesteld.

 

Start: september 2018

Gereed: juni 2020

 

Aanvrager: Stichting Anpak’n

Projectpartners: RIBO, ROC Twente, waterschap, VVV

Deel dit project: