Ook tweede LEADER-café geeft mooie opbrengst!

10-06-2016

Ook het tweede LEADER-café leverde een mooie opbrengst aan ideeën, tips, suggesties en inspiratie op! Opnieuw passeerden acht projectideeën de revue tijdens dit tweede LEADER-café in Hengevelde: van een informatie-rustpunt op een landgoed tot nieuwe afzetmogelijkheden voor rundvlees tot een nieuwe educatieruimte. De ruim 50 aanwezigen dachten volop mee met de initiatiefnemers. 

 

Het LEADER-café werd geopend door de voorzitter van de Lokale Actie Groep (LAG) Annette Nijhuis. Ze stelde de LAG voor: een groep betrokken mensen uit het gebied met kennis en netwerken in onder andere de landbouw, toerisme, communicatie, overheid en onderwijs. De LAG gaat aan de slag met een nieuwe ontwikkelingsstrategie om te komen tot een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente. Daarvoor wordt ingezet op levendige gemeenschappen, versterken van de bedrijvigheid, profilering van Zuidwest Twente als toeristisch-recreatief gebied en het verbeteren van de relatie tussen landbouw, voedsel, stad en land. Hiervoor zoekt de LAG ideeën die daar aan bij kunnen dragen. Ze kan initiatiefnemers ondersteunen bij de ontwikkeling van het project maar eventueel ook met een financiële bijdrage. Die financiële bijdrage komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Overijssel. Behalve deze bijdragen is er ook nog een bijdrage van een gemeente of waterschap nodig. Minimaal 50% moet worden bijgedragen door private partijen.

 

Tijdens het LEADER-café werd gelijk een start gemaakt met de ontwikkeling van projectideeën: acht initiatiefnemers ‘pitchten’ hun projectidee en stelden de zaal een concrete vraag. Zo was er een initiatief uit Goor om de vroegere beekloop van de Regge weer zichtbaar te maken, waren er schaapskuddes die afzetmogelijkheden zochten voor wol, vlees en mest en een idee voor een educatief centrum. De vragen die de initiatiefnemers stelden gingen bijvoorbeeld over hoe jongeren bij het project betrokken konden worden of hoe we consumenten zover kunnen krijgen dat ze voor een bijzonder stukje vlees ook wat extra willen betalen. Na het stellen van de vragen ging men in groepen met de vragen aan de slag. Bij de terugkoppeling bleek dat er veel tips en reacties op de vragen waren gekomen. De vraagstellers waren blij met deze oogst en gaan hier nu, al dan niet samen met de LAG, mee verder om hun idee te ontwikkelen.

 

Het LEADER-café is bedoeld voor mensen met ideeën voor projecten die bijdragen aan een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente. Tijdens de avond wordt er meer verteld over de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Zuidwest Twente, over de kansen die die LEADER biedt en worden er ideeën ‘gepitcht’. Kortom: een avond vol informatie, inspiratie, meedenken, netwerken en vervolgstappen! Kijk in de agenda voor de datum van het volgende LEADER-café.