LEADER-café in Daarlerveen

01-09-2016

Zeven initiatiefnemers vertelden enthousiast over hun projectidee in het derde LEADER-café in Zuidwest Twente, dit keer in kulturhus ‘t Trefpunt in Daarlerveen. Van een nieuwe school van strobouw, een kinderboerderij 2.0, zwerfstenen als kroonjuwelen en een nieuwe invulling van een stationsgebouw, het LEADER-café leverde de ruim 50 aanwezigen veel inspiratie en een mooie oogst aan tips voor de initiatiefnemers op! 

 

Het LEADER-café werd geopend door de voorzitter van de Lokale Actie Groep (LAG) Annette Nijhuis. Ze stelde de LAG voor: een groep betrokken mensen uit het gebied met kennis en netwerken in onder andere de landbouw, toerisme, communicatie, overheid en onderwijs. De LAG gaat aan de slag met een nieuwe ontwikkelingsstrategie om te komen tot een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente. Daarvoor wordt ingezet op levendige gemeenschappen, versterken van de bedrijvigheid, profilering van Zuidwest Twente als toeristisch-recreatief gebied en het verbeteren van de relatie tussen landbouw, voedsel, stad en land. Hiervoor zoekt de LAG ideeën die daar aan bij kunnen dragen. Ze kan initiatiefnemers ondersteunen bij de ontwikkeling van het project maar eventueel ook met een financiële bijdrage. Die financiële bijdrage komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Overijssel. Behalve deze bijdragen is er ook nog een bijdrage van een gemeente of waterschap nodig. Minimaal 50% moet worden bijgedragen door private partijen.

 

In het LEADER-café gisteravond waren er zeven initiatiefnemers die hun projectidee ‘pitchten’ en de zaal een concrete vraag stelden. Zo was er het idee om met leerlingen een schoolgebouw te bouwen met strobouw, een idee voor een ‘natuurhuus’ bij een zorginstelling maar ook een idee voor stadslandbouw in combinatie met zorg. De vragen die initiatiefnemers hebben gaan over hoe verbindingen te leggen met de omgeving, hoe te komen tot een verdienmodel voor een dorpshuis of stationsgebouw of hoe je ondernemers of bedrijven ‘aan boord’ krijgt. De aanwezigen schreven hun tips en suggesties op en gaven die aan de initiatiefnemers. Hierdoor ontstonden vanzelf gesprekken en ging men in groepen met de vragen aan de slag. Bij de terugkoppeling bleek dat er veel, soms onverwachte, tips en reacties op de vragen waren gekomen. De vraagstellers waren blij met deze oogst en gaan hier nu, al dan niet samen met de LAG, mee verder om hun idee te ontwikkelen en hopelijk te realiseren!

 

Van 1 oktober tot en met 30 november konden mensen een aanvraag indienen voor een LEADER-bijdrage. In de aanloop daarnaartoe heeft de LEADER-groep, de LAG, nu drie LEADER-cafés georganiseerd. Deze LEADER-cafés zijn bedoeld voor mensen met projectideeën die bijdragen aan een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente én voor mensen die willen meedenken met projectideeën. Tijdens de cafés wordt er meer verteld over de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Zuidwest Twente, over de kansen die die LEADER biedt en worden er ideeën ‘gepitcht’.

 

Het volgende LEADER-café is in april 2017!