Excursie naar Herenboerderij Wilhelminapark

06-11-2017

Op zaterdag 4 november is een groep LAG-leden en initiatiefnemers op bezoek gegaan bij de Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel. De Herenboerderij is een coöperatie van huishoudens die samen een kleinschalig gemengd boerenbedrijf runnen. Voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf is een boer aangesteld. De LAG wilde graag zien en horen hoe zij dat hebben opgezet en hoe het draait.

 

Douwe Korting en Geert van der Veer van de Herenboerderij verwelkomden de groep en legden uit hoe zij tot deze coöperatie gekomen zijn en hoe het werkt. Aanleiding voor het oprichten van de coöperatie was het huidige landbouwsysteem en de problemen die er zijn met subsidies, marges en afhankelijkheid van andere partijen. Ze zijn teruggegaan naar waar het eigenlijk om gaat: dat iedereen te eten heeft. Ze hebben vervolgens de consument als vertrekpunt genomen en van de consument een producent gemaakt door ze mede-eigenaar te maken van een boerderij.

 

Uitgaande van de capaciteit van de grond die ze konden pachten is er een maximaal aantal ‘monden’ oftewel leden van de coöperatie. Deze leden leggen bij aanvang een bedrag in waarmee de boerderij kan worden opgestart. Daarnaast betalen de leden contributie (ongeveer € 570 per jaar) waar de exploitatiekosten van worden betaald. Daarvoor krijgen de leden elke week groenten, fruit, aardappelen, eieren, vlees en vleeswaren. Dat is bij elkaar ongeveer 60% van wat een mens aan eten nodig heeft.

 

De boerderij wordt op een duurzame en zo natuurlijk mogelijke manier gerund. Doel is om het systeem als geheel in balans te laten komen. Ze zijn eigenlijk ‘vooruit aan het herstellen’. Uitgangspunt is de draagkracht van het gebied. Voortdurend proberen ze daarom dingen uit en leren daar weer van. Daarbij lopen ze wel regelmatig tegen regelgeving aan. Die regels zijn gemaakt voor de gangbare landbouw en passen daardoor niet op de situatie op de Herenboerderij waar bijvoorbeeld de dieren niet op stal staan maar vrij rondlopen. Ze hebben daarom een ‘Green Deal’ gesloten met de overheid. Dit houdt in dat het terrein een ‘regelvrije’ zone is waar ze mogen experimenteren met regels om te kunnen vernieuwen. Het concept van de Herenboerderij kan ook op andere plekken navolging krijgen. In heel Nederland zijn er initiatiefnemers die aan het onderzoeken zijn of ze een Herenboerderij bij hen kunnen starten. In twee plaatsen is dit al heel vergevorderd.

 

    

 

De LAG was onder de indruk van hoe het er uit ziet en hoe gestructureerd er wordt gewerkt en uitgeprobeerd. De zaterdagmiddag was ook het moment waarop de leden hun deel van de oogst komen halen en dat had een gezellig karakter: er kon gelijk ook een kopje koffie of lekkere soep worden genuttigd. De leden kwamen daardoor met elkaar maar ook met de boer in gesprek. Al met al een leerzame middag!

 

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie is kennisuitwisseling en innovatie in de relatie landbouw-voedsel-stad een van de vier thema’s. Hoe kun je de nabijheid van het platteland bij de stad benutten en zo bijvoorbeeld de ketens kort houden? Hoe kan dat leiden tot nieuwe bedrijvigheid? Hoe kun je inspelen op de trends ‘puur’, ‘eerlijk’ en ‘ambachtelijk’? Hoe vinden producent en consument elkaar? Vragen waarvoor de LAG projecten zoekt die zich daarop richten maar waar de LAG ook zelf mee bezig is bijvoorbeeld in de vorm van een excursie als deze.

 

Heb je een projectidee dat hierbij aansluit? Neem dan contact met ons op! Meer informatie over de Herenboerderij Wilhelminapark is te vinden op de website www.herenboerenwilhelminapark.nl