Eerste aanvragen beschikt!

10-05-2017

Drie projecten hebben op 3 mei 2017 een LEADER-bijdrage toegekend gekregen. Het zijn de projecten Herbestemming boerderij De Pas in Haarle, Zorgvakanties De Köller in Hertme en HouVast op Pad rondom Enschede.Voor deze projecten is in de eerste indieningsperiode in het najaar van 2016 een aanvraag ingediend.

 

In het project Herbestemming boerderij De Pas gaan zorgboerderij De Schurinkshoeve en Natuurmonumenten samen de cultuurhistorisch waardevolle boerderij De Pas nieuwe functies geven zoals horeca, informatiepunt en dagbesteding. Zo ontstaat een nieuwe entree voor de Sallandse Heuvelrug.

 

In het project Zorgvakanties De Köller gaat de familie Lucas een voormalige varkensstal ontwikkelen tot accommodatie voor zorgvakanties en gaan ze met andere aanbieders van zorgvakanties een marketingstrategie ontwikkelen en met ondernemers in de omgeving arrangementen ontwikkelen.

 

Met HouVast Op Pad gaan amateurkunstenaars (jong en oud) samen met professionele kunstenaars cq workshopdocenten aan de slag met kunstbeoefening in combinatie met Augmented Reality (AR). Doel van het project is onder andere om de doelgroepen met elkaar en met het gebied in contact te brengen. In een vijftal pilots in de stadsrand en het buitengebied van Enschede worden de deelnemers fysiek en mentaal uitgedaagd en geactiveerd.

 

We blijven de projecten tijdens de uitvoering natuurlijk volgen!