Drie nieuwe LEADER-projecten!

08-09-2017

Op 7 september 2017 hebben weer drie projecten een LEADER-bijdrage toegekend gekregen. Het zijn de projecten Informatierustpunt Schuilenburg in Hellendoorn, Voedselbos Diepenheim en Kinderboerderij 2.0 in Nijverdal. Voor deze projecten was in april een aanvraag ingediend.

 

In het project Realisatie Informatierustpunt Schuilenburg wordt een nieuw ‘gastvrij gebouw’ gerealiseerd waar toeristen kunnen verpozen, op moderne wijze worden geïnformeerd over het gebied, het landgoed, het kasteel en De Regge en waar vanuit meer activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast worden er met toeristisch ondernemers nieuwe arrangementen en activiteiten ontwikkeld.

 

Met de ontwikkeling en oprichting van het demonstratieproject Voedselbos Diepenheim wil aanvrager VOF Het Honk een alternatieve, technisch en financieel duurzame vorm van landbouw ontwikkelen én daarmee anderen inspireren. Het Honk gaat onder andere actief de lokale vraag naar producten uit het voedselbos stimuleren. Ook gaat Het Honk de methodiek en keuzes van het opzetten van voedselbossen expliciet maken en actief uitdragen, dit in nauwe samenwerking met andere startende voedselbosinitiatieven in Nederland.

 

Met het project Kinderboerderij 2.0 wordt er in Nijverdal een kleinschalige, natuurlijke en duurzame kinderboerderij gerealiseerd. De nieuwe kinderboerderij is klimaatbestendig, waterbewust en vervult een educatieve en recreatieve rol voor kinderen en hun ouders. Er is ook plek voor praktijkonderwijs en educatie op het gebied van energie, circulaire economie, water en natuur.

 

De projecten kunnen nu van start. We blijven de projecten natuurlijk volgen!