LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente door te verbinden, samen te werken, te innoveren en te transformeren. Onze missie is om via samenwerken en verbinden de uitdaging aan te gaan om Zuidwest Twente sociaal en economisch vitaal te houden. Dat is de kern van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie!

De Lokale Ontwikkelingsstrategie

 

LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente door te verbinden, samen te werken, te innoveren en te transformeren. Onze missie is om via samenwerken en verbinden de uitdaging aan te gaan om Zuidwest Twente sociaal en economisch vitaal te houden. Dat is de kern van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie!

 

De doelstellingen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) zijn:

  1. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen
    Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (kwaliteit gaat voor kwantiteit), behoud en herbestemming (basis) voorzieningen, verbeteren bereikbaarheid (basis)voorzieningen, zowel digitaal als fysiek, bevorderen zelfstandigheid lokale voorzieningen.
  2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied. Faciliteren economische initiatieven in het buitengebied, leveren van een bijdrage aan arbeidsplaatsen in het buitengebied, kijken naar bestaande locaties (transformeren), economische groei, behoud of groei van werkgelegenheid.
  3. De profilering van Zuidwest Twente als een boeiende omgeving voor recreant en toerist Stimulering verbinden en samenwerking van bestaande initiatieven, gezamenlijke profilering van lokale ondernemingen, realiseren van stad-land arrangementen, regio-overschrijdende toeristische activiteiten, kansen aangrenzende regio’s in Duitsland benutten, economische groei in de sector; behoud of groei van werkgelegenheid.
  4. Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad
    Samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie met betrekking tot landbouw, voedselproductie en stad. De Lokale Ontwikkelingsstrategie is te downloaden via deze link.

 

Download hier de LOS!