LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland en om het werken ‘van onderop’. Een groep betrokken mensen in Zuidwest Twente, de Lokale Actie Groep (LAG), heeft daarvoor een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage. Haak aan!

Hoe werkt het?

Kern van LEADER is het werken van onderop. Iedereen kan bij de Lokale Actie Groep (LAG) terecht met een projectidee dat meehelpt om de LOS te realiseren.