LEADER is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), het fonds waarmee het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU wordt gefinancierd. Voor de periode 2014-2020 beschikt dit fonds over 100 miljard euro, een bedrag dat over alle EU-landen is verdeeld. Daarbovenop komt nog eens een bijdrage van 61 miljard euro van de EU-landen zelf.

 

In deze zevenjarige periode zijn er 118 verschillende plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP’s) in de 28 EU-landen. De lidstaten en de regio’s stellen zelf hun plattelandsontwikkelingsprogramma(‘s) samen op basis van de behoeften van de regio’s en minstens vier van de volgende gemeenschappelijke EU-prioriteiten:

  • betere overdracht van kennis en innovatie in landbouw-, bosbouw- en plattelandsgebieden
  • grotere levensvatbaarheid en hoger concurrentievermogen van alle vormen van landbouw en bevordering van landbouwinnovatie en duurzaam bosbeheer
  • verbetering van de organisatie van de voedselketen, het dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw
  • herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen in de land- en bosbouw
  • efficiënter gebruik van hulpbronnen en steun voor de overstap op een CO2-arme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, bosbouw- en voedingssector
  • sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

 

In Nederland wordt het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) uitgevoerd door de provincies. Voor LEADER Zuidwest Twente is dat de provincie Overijssel.

 

Voor de periode 2016 – 2020 is er een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld die wordt uitgevoerd door de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG jaagt projectideeën aan, denkt mee en organiseert kennisuitwisseling. Projectideeën die bijdragen aan de LOS kunnen in aanmerking komen voor een LEADER-bijdrage.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland