Vanaf 2019 kunnen er doorlopend aanvragen voor een LEADER-bijdrage worden ingediend bij de provincie.

 

Na het indienen wordt een aanvraag getoetst op:

  • – volledigheid (zit alles erbij?)
  • – ontvankelijkheid (kom je in aanmerking volgens het openstellingsbesluit?)
  • – EU-conformiteit (voldoet de aanvraag aan Europese regels?)
  • – de bijdrage aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

 

Deze laatste toets wordt gedaan door de LAG. De LAG toetst aanvragen op vier momenten in het jaar. De toets door de LAG is de laatste van deze vier toetsen en  vindt plaats aan het eind van de beoordelingstermijn van 18 weken, in de 14e week. Om dus in een vergadering te worden getoetst, moet de aanvraag 14 weken daarvoor zijn ingediend bij de provincie.

 

In de vergadering voorafgaand aan die indieningsdatum doet de LAG een inschatting of je project LEADER-waardig is en of het kans maakt op een LEADER-bijdrage. Ongeveer twee weken voor die vergadering moet er een concept-projectplan met begroting bij de LAG binnen zijn.

 

Heb je een projectidee en wil je in aanmerking komen voor een LEADER-bijdrage? Wacht dan niet tot een inleverdatum maar neem gelijk even contact op met de coördinatoren. Als het idee kansrijk is, gaan we met een LAG-lid met je in gesprek en begeleiden we je bij het doen van een aanvraag.

Hieronder staan alle data voor 2019 op een rij. De laatste kolom is de uiterste einddatum van het project. Een project mag maximaal drie jaar duren maar alle projecten moeten uiterlijk 31 december 2022 afgerond zijn.

Insturen concept-projectplan

 

29 oktober 2018

14 januari 2019

25 maart 2019

13 mei 2019

19 augustus 2019

28 oktober 2019

Inschatting door LAG

 

12 november 2018

28 januari 2019

8 april 2019

27 mei 2019

2 september 2019

11 november 2019

Uiterste indieningsdatum

 

15 februari 2019

24 mei 2019

24 mei 2019

26 juli 2019

18 oktober 2019

14 februari 2020

Toetsing door LAG

 

27 mei 2019

2 september 2019

2 september 2019

11 november 2019

27 januari 2020

25 mei 2020

Beschikking

 

 

17 juni 2019

23 september 2019

23 september 2019

2 december 2019

17 februari 2020

15 juni 2020

Uiterste einddatum

 

17 juni 2022

23 september 2022

23 september 2022

2 december 2022

31 december 2022

31 december 2022