Twee keer per jaar kunnen er aanvragen voor een LEADER-bijdrage worden ingediend bij de provincie. Voorafgaand aan de openstelling doet de LAG een pré-toets op de aanvraag om in te schatten of het project LEADER-waardig is en of het kans maakt op een LEADER-bijdrage. Ongeveer twee weken voor die pré-toets moet er een concept-projectplan met begroting bij de LAG binnen zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact op met de coördinatoren als je een projectidee hebt en in aanmerking wil komen voor een LEADER-bijdrage.

Heb je een projectidee waarvoor je een LEADER-bijdrage wil aanvragen? Neem dan contact op met de coördinatoren.

 

 

Uiterste indieningsdatum LAG

 

18 januari 2018

27 augustus 2018

Pré-toets LAG

 

30 januari 2018

10 september 2018

Openstellingsperiode

 

7 maart 2018 – 6 april 2018

1 oktober 2018 – 31 oktober 2018