Kern van LEADER is het werken van onderop. Iedereen kan bij de LAG terecht met een projectidee dat meehelpt om de Lokale Ontwikkelingsstrategie te realiseren. Elk projectidee wordt besproken in de LAG en die bekijkt met de idee-eigenaar hoe het idee het beste verder kan worden geholpen. Zodra het projectidee uitvoeringsgereed is, kan er een financiële bijdrage worden aangevraagd. Een financiële bijdrage bedraagt 50% van de projectkosten. De bijdrage is minimaal €30.000 en maximaal €100.000. Een kwart van de bijdrage moet door een gemeente of waterschap worden bijgedragen.

 

De LAG kan meedenken bij de ontwikkeling van het projectidee, om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de LOS en om de benodigde cofinanciering van gemeente of waterschap te vinden. Daarvoor kunnen projectideeën op elk moment worden aangemeld bij de LAG. Dat kan door contact op te nemen met de coördinatoren.

 

Meer informatie over de criteria, de procedure, de financiën, de indieningsdata én een stappenplan, is te vinden via onderstaande knoppen. Op de pagina met downloads zijn allerlei handige documenten en links te vinden.