Voor de Zuidwest Twente is er in totaal voor de hele LEADER-periode 2015 – 2020 € 1.600.000 Europees geld en € 800.000 provinciaal geld beschikbaar voor projecten. Samen met de benodigde € 800.000 aan cofinanciering van gemeenten en waterschappen is er in totaal € 3,2 miljoen beschikbaar.

 

Een subsidie van LEADER is (maximaal) 50% van de totale (subsidiabele) projectkosten. De andere 50% is een eigen bijdrage bestaande uit eigen geld, bijdragen van derden (fondsen bijvoorbeeld) en/of bijdragen in natura zoals eigen uren.

 

Van de subsidie van 50% is de helft (25%) afkomstig van de Europese Unie. De andere helft bestaat uit 12,5% van de provincie en 12,5% van gemeente of waterschap.

 

Behalve een budget voor projecten is er ook een budget voor samenwerkingsprojecten en voor de lopende kosten, promotie en voorlichting.