Downloads

 

Voor het aanvragen van ondersteuning door de LAG of een LEADER-subsidie is eerst een startformulier nodig. De uiteindelijke subsidie-aanvraag moet online worden ingevuld. Daarbij moeten bepaalde bijlagen worden geüpload zoals een projectplan, een begroting etcetera. Hiervoor zijn formats beschikbaar die als richtlijn dienen.

 

Hieronder vind je allerlei formulieren, documenten en formats die nodig zijn of van pas kunnen komen bij het aanvragen van ondersteuning en/of subsidie van LEADER.

 

De links hieronder en de aangeboden formats zijn een hulpmiddel en kunnen verouderd zijn! De officiële, geldende documenten zijn altijd leidend! Deze zijn te vinden via de website van de provincie Overijssel. Neem bij twijfel contact op met de coördinatoren.

 

Documenten

Folder LEADER Zuidwest Twente (pdf)

Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Zuidwest Twente (pdf)

Toetsingscriteria

Reglement van orde van de LAG

Handboek voor aanvragers POP3-subsidie

Instructievideo deelbetalingsverzoek indienen

 

Formulieren

Startformulier

Startpagina op de website van de provincie Overijssel

 

Formats

Leidraad projectbeschrijving (PDF)

Formulier projectplan (Word)

Format begroting (XLS)

 

Communicatie

Logo EU

Logo LEADER (jpg)

Logo LEADER (png)

– Logo LEADER (eps, op aanvraag beschikbaar)

Logo provincie Overijssel

Links

 

Onderstaande links kunnen je verder helpen of geven meer informatie over de achtergronden en partners die met LEADER te maken hebben.

 

LEADER en POP

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Regiebureau POP

 

Overheden

Ministerie van Economische zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Provincie Overijssel

Gemeente Twenterand

Gemeente Almelo

Gemeente Borne

Gemeente Hengelo

Gemeente Enschede

Gemeente Haaksbergen

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Rijssen-Holten

Gemeente Hellendoorn

Gemeente Wierden

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Rijn en IJssel

 

Regionale samenwerking

Groene Metropool Twente

– LEADER Kulturlandschaft Ahaus – Heek – Legden (AHL)

 

Interessante websites met kennis over platteland en lokale initiatieven