Om voor een LEADER-bijdrage in aanmerking te komen, moet een project inhoudelijk bijdragen aan minimaal één van de vier thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Zuidwest Twente 2015 – 2020 (LOS).

 

De thema’s zijn:

 1. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen
  Hierbij gaat het om vernieuwende initiatieven die bijdragen aan: kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (kwaliteit gaat voor kwantiteit), behoud en herbestemming (basis-)voorzieningen, verbeteren bereikbaarheid (basis-)voorzieningen, zowel digitaal als fysiek, bevorderen zelfstandigheid lokale voorzieningen.
 2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied
  Hierbij gaat het om vernieuwende initiatieven die bijdragen aan: faciliteren economische initiatieven in het buitengebied, creëren arbeidsplaatsen in het buitengebied, gebruik bestaande locaties (transformeren), economische groei, behoud of groei van werkgelegenheid.
 3. De profilering van Zuidwest Twente als een boeiende omgeving voor recreant en toerist
  Hierbij gaat het om vernieuwende initiatieven die bijdragen aan: stimulering verbinden en samenwerking van bestaande initiatieven, gezamenlijke profilering van lokale ondernemingen, realiseren van stad-landarrangementen, regio-overschrijdende toeristische activiteiten, kansen aangrenzende regio’s in Duitsland benutten, economische groei in de sector, behoud of groei van werkgelegenheid in de sector.
 4. Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad
  Hierbij gaat het om vernieuwende initiatieven die bijdragen aan: samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie met betrekking tot de landbouw, voedselproductie en stad.

 

Een volledige beschrijving van de thema’s staat in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Behalve aan deze inhoudelijke criteria moet het project ook zoveel mogelijk voldoen aan de LEADER-kenmerken én in het gebied liggen.

 

De LEADER-kenmerken zijn:

– Bottom-up ontstaan en breed draagvlak

– Innovatief/vernieuwend

– Samenwerking en netwerkopbouw

– Gebiedsgerichte aanpak

– Integraal/multisectoraal

– Publiek-private samenwerking

– Overdraagbaar

 

Tot slot moet het project ook haalbaar en realistisch zijn en moet het doelmatig en doeltreffend zijn. De continuïteit moet gewaarborgd zijn en het moet ‘waar voor je geld’ zijn.

De criteria en de scores die op de criteria behaald kunnen worden, staan in bijlage 4 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.